Zorgvisie

Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op zorg.
Sommige kinderen vragen meer zorg dan andere.


Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg is een basisopdracht van elke basisschool. De wijze waarop je als leraar met jouw opvoedings- en onderwijsaanbod antwoorden zoekt op “gewone” zorgvragen van jouw leerlingen, zodat zij optimale kansen krijgen om hun totale persoon te ontwikkelen, wordt zorgbreedte genoemd.

Zorgbreed werken pleit voor een gedifferentieerde begeleiding voor elke kleuter/leerling met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Zorgcoördinator

Waarvoor staat een zorgcoördinator:

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

Ann Vertommen, zorgcoördinator lager

Waarvoor staat een zorgcoördinator:

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

Karine De Pauw , Zorgcoördinator kleuter

Co-teachers lager

- Juf Melissa-

Co-teachers kleuter

- Juf Martine -
- Juf Elke -
- Juf Nathalie -

Waarvoor staat een co-teacher:

Nog aan te passen

Onze co-teachers geven extra ondersteuning in al onze klassen volgens de noden van de kinderen. Zij coachen de leerkrachten en ontwikkelen aangepaste materialen. Onze zorgondersteuners denken in teamverband na over de op maatgerichte trajecten voor de kinderen.

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Via https://www.clbchat.be/ kunnen leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Contactpersonen

Onthaal

nele.huyghe@clbvgc.b

GSM: 0470 60 72 06

- Nele Huyghe -

Paramedisch werker

hilde.welvis@clbvgc.be

GSM: 0474 40 00 46

- Hilde Welvis -