Agenda GBS Scheut

OVSG leerplanzoeker

De webapplicaties ‘leerplanzoeker’,’doelenboek lager onderwijs’ en ‘doelenboek kleuters’ van OVSG is terug beschikbaar .
U kan zich aanloggen op https://schoolweb.ovsg.be/lpz/leerplan_login.aspx
met het instellingsnummer 3962 en het paswoord veeweide

Werkgroepen

Pedagogische groepen

Actieplannen 2014-2017

Download

Actieplannen 2017-2020

ACTIE 2 : SPREKEN
ACTIE 3 : LEZEN
ACTIE 4 : BREDE BASISZORG

Schoolwerkplan + afspraken

Afspraken leerkrachten 2018-2019

In deze bundel vind je alle info voor een vlotte werking van onze school.
Jaarthema voor dit schooljaar : Je hoort erbij !
Dit wordt verder besproken en uitgewerkt door de werkgroep SoVa.
Afspraken leerkrachten 2018-2019 versie

Download

Het schoolwerkplan – deel 1

Het SWP bestaat uit 2 delen :
deel 1 : het minimaal decretaal
Minimaal decretaal schoolwerkplan 2016 S

Download

Het schoolwerkplan – deel 2

Het SWP bestaat uit 2 delen
deel 2 : Het concrete SWP GBS Scheut
SWP 2016-2017 .pdf

Download

Afwezigheden ziekte

1dag :

asap sms-en naar 0486053990
ten laatste 1u voor de start van de lessen.
( geen documenten noodzakelijk )

Meer dan 1 dag :

-Pers 16 :
mailen in pdf naar :
sg1070.personeelsbeleid@gmail.com ( directeur in cc )
+
-Medisch attest :
CERTIMED
t.a.v. Dienst Onderwijs
postbus 10018
1070 ANDERLECHT
mailen naar :
onderwijs@certimed.be ( directeur , gemeente NIET in cc , medisch attest is privé )

=> 48u tijd om dit door te sturen
LET OP :
LBV-lkr sturen ook SMS naar Dhr Mertens 0495 50 54 71 Click edit button to change this text.

ZIEKTE
ZIEKTE

Overige afwezigheden

Andere bewijzen afwezigheden voor sociaal verlof ( overmacht ) , huwelijk , overlijden , .. ( omstandigheidsverlof )

mailen in pdf naar :
sg1070.personeelsbeleid@gmail.com ( directeur in cc )

=> 48u tijd om dit door te sturen

Arbeidsongeval

Voor de vaststelling van je arbeidsongeval dient je document model B door de dokter te laten invullen.
Indien je afwezig bent laat je ook medex invullen.
Je scant alles in en stuurt door naar => sg1070.personeelsbeleid@gmail.com
Vervolgens krijg je nog een aantal andere documenten betreffende het ongeval en eventuele getuigen om in te vullen.

=> 48u tijd om dit door te sturen

ARBEIDSONGEVAL Medex

In te vullen indien je afwezig bent door een arbeidsongeval

Download

ARBEIDSONGEVAL Model B

Document voor de vaststelling arbeidsongeval

Download

MuVo

Afspraken MuVo

-muzische speeltuin hangt op en er wordt aangeduid met bolletjes
-invullen met datum , onderwerp en gebruikmakend van de woordenschat bovenaan links op het blad
-muzische uitstappen niet vergeten
-per domein lessen afdrukken en verzamelen in de paarse map
-bij lesverloop impressie , expressie , evalutie vermelden
-foto’s , werkstuk , schets , … toevoegen paarse map
-brainstormblad per thema aanvullen
-evaluatie : bij elk rapport alle onderdelen ( noteer domein en onderwerp op rapport )
-evaluatiedocument : bij elke les observeren en noteren in boekje met + , – of +/_
-jaaroverzicht leerlijnen

=> alle documenten in iOmniwize

Visie MuVo

Download

Leerlijn BEELD

Download

Leerlijn DRAMA

Download

Leerlijn MUZIEK

Download

Leerlijn MEDIA

Download

Leerlijn BEWEGEN

Download

Miniwijzer MuVo – OVSG

Download

Muzische speeltuin

Download

Nederlands

Visie Nederlands

Download

3 taalgroeimiddelen

Download

Nascholingsplan

Nascholingsplan 2018-2019

Download

Hospitalisatie verzekering AG Insurance

Informatiebrochure AG insurance

Iedere persoon die door de gemeente is aangeworven hetzij als contractueel, vastbenoemd of onderwijzend personeel geniet van een hospitalisatieverzekering.
Deze omvat de verzorgingskosten in geval van hospitalisatie, pre-en posthospitalisatie en in geval van een ernstig ziekte (voor zover ze opgenomen zijn contract).
De premie voor de basisformule wordt volledig door het gemeentebestuur ten laste genomen.
Basisformule=gemeenschapelijke kamer.
Er bestaat ook een uitgebreide formule. Deze formule voorziet in de keuze van een éénpersoonskamer mits betaling van een supplementaire premie door de titularis.
Het is eveneens mogelijk om de leden van uw gezin bij deze verzekering aan te sluiten.
Deze premie is echter volledig te uwen laste.
Een nieuwe verzekeringskaart zal jullie per post thuis gestuurd worden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
assurancehospi@anderlecht.brussels – hospiverzekering@anderlecht.brussels – Rose Hakizuwera: 02 800 07 17

Download

Verzekeringskaart AG

Download

Aansluitingsformulier AG

Download

Schademelding AG

Download