Onze school is de spiegel van onze maatschappij …

waarin talenten, zorg, welbevinden, ouderbetrokkenheid en differentiatie op onze kinderen worden gereflecteerd.

Het kind staat centraal.

Onze school wil een veilige haven zijn, waar alle kinderen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn.

Oog hebben voor de totale ontwikkeling

Hierbij staan het zoeken naar en het ontwikkelen van de individuele talenten prioritair.

Gelijke kansen voor ieder kind

Wij hebben oog voor differentiatie, rekening houdend met de diversiteit binnen onze school.

“Zorgen voor” is gelijk aan “zorg op maat” waarbij de onderwijsbehoeften van elk kind voorop staan en worden opgevolgd, vanuit een gedragen zorgbeleid.

Ouderbetrokkenheid

We zijn een open school waar ouders zich welkom voelen en mee betrokken worden in het schoolgebeuren en schoolbeleid.