De domeinen van muzische vorming zijn: beeld, muziek, drama, bewegen en media.

Samen met OVSG, onze pedagogische begeleidingsdienst, startte een paar jaar terug een traject van professionalisering van het team.

We zetten in op talent in onze school en gaan hier uit van een gelijkwaardig belang van alle leergebieden.
Muzische vorming was een leergebied waar we nog niet bij stil gestaan hadden.

Tijdens de doorlichting van 2019 stelde de inspectie vast dat voor de reeds aangepakte domeinen het in de school goed zat.De volgende uitdagingen binnen de andere domeinen worden verder aangepakt dit schooljaar en de volgende jaren.