Afwezigheden ziekte

1dag :

asap sms-en naar 0495505471 + melden in whatsappgroep school.
dit ten laatste 1u voor de start van de lessen.
( geen documenten noodzakelijk )

Meer dan 1 dag :

Certimed
48u tijd om dit door te sturen

Overige afwezigheden

Andere bewijzen afwezigheden wegens overmacht (sociaal verlof), of omstandigheidsverlof (huwelijk, overlijden, … )

Mailen in pdf naar :
personeel.onderwijs@anderlecht.brussels (directeur en secretariaat in cc )

48u tijd om dit door te sturen

Arbeidsongeval

Voor de vaststelling van je arbeidsongeval dient je document model B door de dokter te laten invullen.
Indien je afwezig bent laat je ook Medex invullen.
Mailen in pdf naar :
personeel.onderwijs@anderlecht.brussels (directeur en secretariaat in cc )

Vervolgens krijg je nog een aantal andere documenten betreffende het ongeval. Deze documenten worden samen met het secretariaat vervolledigd.

Medex

In te vullen indien je afwezig bent door een arbeidsongeval

Download

Model B

Document voor de vaststelling arbeidsongeval

Download
48u tijd om dit door te sturen

Hospitalisatie verzekering Ethias – Medexcel

Iedere persoon die door de gemeente is aangeworven hetzij als contractueel, vastbenoemd of onderwijzend personeel geniet van een hospitalisatieverzekering.
Deze omvat de verzorgingskosten in geval van hospitalisatie, pre-en posthospitalisatie en in geval van een ernstig ziekte (voor zover ze opgenomen zijn contract).
De premie voor de basisformule wordt volledig door het gemeentebestuur ten laste genomen.
Basisformule=gemeenschapelijke kamer.
Er bestaat ook een uitgebreide formule. Deze formule voorziet in de keuze van een éénpersoonskamer mits betaling van een supplementaire premie door de titularis.
Het is eveneens mogelijk om de leden van uw gezin bij deze verzekering aan te sluiten.
Deze premie is echter volledig te uwen laste.