OVSG leerplanzoeker

De webapplicaties ‘leerplanzoeker’,’doelenboek lager onderwijs’ en ‘doelenboek kleuters’ van OVSG is terug beschikbaar .
U kan zich aanloggen op https://schoolweb.ovsg.be/lpz/leerplan_login.aspx
met het instellingsnummer 3962 en het paswoord veeweide

Werkgroepen

Werkgroepen Inhoud Leden
MOS Verkeer, Energie & afval Juf Lesley, juf Sandra, juf Julie
Ouderbetrokkenheid Wat betekend school ondersteunend ouder gedrag?
De verschillende overleg structuren van de school verduidelijken:
Babbelcafé, oudervereniging, schoolraad, …
Directie (Mertens Jean-Claude)
juf Martine, juf Erika, ouders en externe partners
Digitalisering School begeleiden naar de competenties van de 21ste , met nadruk op de digitale compententies. Juf Laura, juf An, juf Shauni, en directie (Mertens Jean-Claude)
Feesten en plechtigheden Alle activiteiten met een feestelijk karakter organiseren. De nodige afspraken meken met ouders, schoolbestuur, team. Juf Karine, juf Ann, juf Martine, juf Anne
Gezondheid Jaaracties vastleggen. Zorgen dat er aan alle aspecten van het gezondheidsbeleid gewerkt wordt. Meester Jente, en juf Axelle
Verkeer Acties vastleggen inzake verkeersveiligheid. Sensibiliseren en responsabiliseren van kinderen en ouders. Juf Veerle, juf Axelle

Actieplannen

Afspraken leerkrachten

In deze bundel vind je alle info voor een vlotte werking van onze school.

MuVo

Afspraken MuVo

 alle documenten zijn terug te vinden in Scoodle

Miniwijzer MuVo – OVSG

Muzische speeltuin

Nederlands

Visie Nederlands

3 taalgroeimiddelen