Schilderen met water op onze speelplaats

Knutselen tijdens de opvang

Bewegingsmomenten