Iedereen artiest

Iedereen is muzikaal!

In elk individu sluimert een zekere vorm van muzikaliteit.

Aan ons om deze sluimerende eigenschappen alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen.

Kinderen willen vaak, door middel van klank en beweging, vorm geven aan gedachten, indrukken, gevoelens en ervaringen uit hun eigen leef- en belevingswereld. Deze muzikale eigenschappen liggen verspreid over de menselijke eigenschappen, nl. het verstand, het gevoel en de lichamelijkheid. Ze liggen verweven in de totale persoonlijkheid. Zoals elk individu anders is, zo zal ook zijn muzikale beleving anders zijn.

Foto’s van onze klasactiviteiten

Muziekfragmenten en filmpjes