Het onderwijs in het domein ‘drama’ geeft kinderen de kans inzicht te verwerven in zichzelf, in anderen en in situaties en is zo een belangrijk middel tot zelfontplooiing. Drama legt accenten op verbale en non-verbale vormen van expressie.

Verbaal, daar waar de mogelijkheden van de taal ten volle geëxploreerd worden (klanken, woordgebruik, zinsbouw, intonatie, …); non-verbaal, daar waar de mogelijkheden van het lichaam in allerlei spelvormen worden onderzocht op hun expressieve en affectieve waarde (mimiek, houding, beweging, …).