De technologische evolutie confronteert ons met steeds meer media.

De wijze waarop onze communicatie verloopt heeft heel wat veranderingen ondergaan.

Via media worden boodschappen snel en over lange afstanden verspreid. Er is een grotere toevloed van informatie en men kan een breder publiek bereiken. De media zijn niet alleen belangrijke informatiebronnen. Ze beïnvloeden door hun rijke mogelijkheden het arbeids- en gezinsleven en hebben een belangrijke impact op de opvoeding van de kinderen.

Het onderwijs in media wil daar ten volle op inspelen, want media behoren tot de dagelijkse leefwereld van de kinderen. Van jongs af worden ze geconfronteerd met allerlei mediaboodschappen en ze gaan daar veelal onbevangen mee om. In de school mag dat niet onbesproken blijven. Vaak gaan de kinderen door die dagelijkse omgang te passief, te weinig creatief en te onkritisch met media om.

Hier ligt voor de basisschool een belangrijke taak. De kinderen moeten zo vlug mogelijk de nodige vaardigheden en attitudes ontwikkelen om optimaal aan de huidige mediacultuur te kunnen deelnemen en bewuste mediaconsumenten te worden.