Schooluren

Wat Start Einde
Voorschoolse opvang (betalend) 07u00 08u30
Welkom in de klas 08u30 08u45
Start les 08u45 10u25
Speeltijd 10u25 10u40
In de klas 10u40 12u20
Op woensdag is de school gedaan om 12u20. Er is opvang tot 18u
Middagpauze 12u20 13u30
In de klas 13u30 14u20
Speeltijd 14u20 14u30
In de klas 14u30 15u20
Einde school 15u20
Naschoolse opvang (betalend) 15u20 18u20/18u00

Communicatie via Classdojo

Uitleg ClassDojo

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Download

Infobrochure

U kan de infobrochure van de school hier downloaden

Download

Leerlingenraad

In ons schoolreglement en meer bepaald in de “Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs” lezen we:

Democratisch burgerschap versterken
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.

Leerkrachten en leerlingen brainstormen samen over op welke wijze leerlingen kunnen meewerken aan een positieve sfeer op school.

Onze ultieme betrachting, op termijn, is de leerlingen te leren wat actief burgerschap is. Te beginnen met hen stapsgewijs betrekken in het beleid van de school.

Ondertussen krijgen klassen allerhande uitdagingen zoals:

  • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de speelplaats altijd netjes blijft?
  • Hoe willen we onze speeltijden als het regent invullen?
  • Hoe kunnen we nog voor meer speelplezier tijdens de speeltijden zorgen?
  • Samen pesten voorkomen, hoe doen we dat?
  • Welke naschoolse activiteiten willen we graag organiseren? Actieve inspraak in het programma van de naschoolse activiteiten.

Samen school maken

Wie? Verkozen vertegenwoordigers van ouders, personeel, lokale gemeenschap en afgevaardigden van het schoolbestuur.

Wat? Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid, …

Waar? Op school

Wanneer? 3 keer per jaar op uitnodiging

We bereiden de agenda punten voor op een gezellige Babbelcafé.
De verkozen leden van de schoolraad spreken uit naam van een grote groep ouders.

Het beleid van een school wordt gemaakt door iedere betrokkene.

Download