Iedereen artiest

Bij drama gaat het om een verbale en non-verbale vorm van expressie. Verbaal, wanneer de mogelijkheden van de taal ten volle geëxploreerd worden: klanken, woordgebruik, zinsbouw, intonatie … ; non-verbaal, wanneer de mogelijkheden van het lichaam onderzocht worden op hun expressieve waarde: mimiek, houding en beweging. Drama is doen alsof. Het is een gebeuren waarin we, om een verbeelde werkelijkheid te creëren, creatief kunnen omgaan met de basiselementen: de rol (wie ben ik?), de plaats (waar ben ik?), de tijd (wanneer ben ik er?), het dramatische conflict (wat gebeurt er?) en het waarom (wat is de drijfveer?).

Foto’s van onze klasactiviteiten