Brede School Hartje Anderlecht” (BSHA) is een samenwerkingsverband tussen scholen en lokale actoren die werkzaam zijn binnen de brede leer- en leefomgeving van kinderen die naar school gaan in Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido, GBS Dertien, GBS Veeweide en/of wonen in het centrum van de gemeente Anderlecht.

Waar mogelijk trachten we ook jongeren of zeer jonge kinderen (voorschoolse leeftijd) te bereiken. Het gemeenschappelijk doel van het partnerschap is de ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren te optimaliseren. We hebben hierbij steeds oog voor gelijke kansen, diversiteit, verbindingen en participatie.

BSHA wil interactie creeëren tussen binnen- en buitenschools leren en streeft ernaar dat de kinderen zich gezond en veilig voelen, hun talenten en persoonlijkheid ontwikkelen, participeren aan het wijkleven en zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst.

BSHA heeft de ambitie om zo’n integrale aanpak vorm te geven, gedreven door waarden als de kinder- en mensenrechten, wederzijds respect, kinderwelzijn en betrokkenheid.

https://www.facebook.com/BredeschoolhartjeAnderlecht/