Iedereen artiest

Tot de breedste betekenis van ‘beeld’ rekenen wij al datgene wat met beelden te maken heeft, d.w.z. alle beelden waarmee men in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Beeldende vorming beperkt zich dus niet tot wat algemeen als beeldende kunst wordt beschouwd, maar refereert duidelijk ook aan de veelheid van dagdagelijkse impressies waarmee ieder van ons geconfronteerd wordt zoals televisie, gebouwen, reclame, gebruiksvoorwerpen, textiel, ….

Dit dwingt tot bezig zijn met de wereld rondom: waarnemen, begrijpen, plaatsen binnen een context en zingeven. Het gebruik van alle zintuigen is hierbij fundamenteel. Dit maakt het mogelijk ordening te scheppen in de wereld om zich heen en er greep op te krijgen door die wereld in beeld te brengen.

Beeldende vorming wil kinderen kansen bieden om beeldend zin te geven aan de eigen ervaringen en de wereld om hen heen. Ze voert kinderen op ontdekkingstocht naar mogelijkheden om via lijnen, vlakken, vormen, kleuren, materialen, op authentieke en creatieve wijze vorm te geven aan hun opgedane impressies. Het is het kind zelf dat bepaalt welke vorm het aan die wereld geeft. De manier waarop het vorm geeft, hoeft niet steeds een kopie van de realiteit te zijn.

Foto’s van onze klasactiviteiten